Wydarzenia z życia parafii

Niedziela Palmowa

Fot. Oleg Czyżowski

Pasja 2015

Fot. Oleg Czyżowski

Bierzmowanie

Po rocznym przygotowaniu, młodzież z klas trzecich gimnazjalnych przyjęła sakrament bierzmowania w dniu 18 marca br. o godzinie 17.00 w sanktuarium MB Łaskawej w Chmielniku. Tego sakramentu udzielił młodzieży J.E. Ks. Bp Kazimierz Górny. Do bierzmowania przystąpiło 80 młodych ludzi z naszej parafii oraz z Błędowej Tyczyńskiej, z Woli Rafałowskiej i z Zabratówki, czyli z terenu naszej gminy. Z samego Chmielnika 48 osób przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Rekolekcje szkolne

Jak co roku, uczniowie przeżywali szkolne rekolekcje wielkopostne. Tegoroczne odbyły się w dniach od 16 – do 18 marca br. Prowadził je ks. Krzysztof Stawarz – wikariusz z parafii pw. Św. Michała Archanioła w Rzeszowie. Każdy rekolekcyjny dzień podzielony był na dwie części: część spędzoną w szkole i część spędzoną w kościele.

Spotkania opłatkowe

   Każda parafia to Kościół lokalny: „Wspólnota składająca się z małych wspólnot” – jak uczy Sobór Watykański II.  W tych małych wspólnotach, każdy może znaleźć sobie miejsce formacji i apostolstwa. Styczeń jest czasem obfitującym w spotkania opłatkowe poszczególnych wspólnot.

Spotkanie rodzin wielodzietnych

Tradycyjne spotkanie rodzin z racji Święta Młodzianków, miało miejsce 27 grudnia br.. Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała je tym razem w Chmielniku w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Z zaproszenia do wspólnego kolędowania skorzystało 34 rodziny z Chmielnika, Woli Rafałowskiej, Błędowej Tyczyńskiej, Zabratówki i Borówek, posiadające co najmniej czwórkę dzieci.

Poświęcenie nowego skrzydła Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku

W dniu 28 października 2014 r. biskup rzeszowski Jan Wątroba dokonał poświęcenia nowego skrzydła Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku. Otwarcie i poświęcenie placówki zostało poprzedzone uroczystą Eucharystią w miejscowym Sanktuarium Pani Łaskawej. Zgromadzonych w kościele powitał proboszcz ks. Mariusz Cymbała, dziękując zarazem za włączenie się w dzieło rozbudowy.

Budowa kaplicy cmentarnej

Parafia w Chmielniku podjęła trud wybudowania kaplicy cmentarnej, aby tam odprawiać Msze Święte i obrzędy pogrzebowe. Przede wszystkim, aby było to miejsce przechowywania zwłok i modlitwy za zmarłych.

Taka decyzja wynika ze zmieniającego się prawa państwowego odnośnie pochówków oraz potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa konduktom pogrzebowym.

Pielgrzymka ministrantów na Jasną Górę

Tegoroczna pielgrzymka ministrantów i lektorów odbyła się 3 -4 października. Udaliśmy się na Jasną Górę, gdzie przybyliśmy na otwarcie obrazu. Następnie modliliśmy się na Mszy Świętej oraz przed cudownym wizerunkiem. Mieliśmy możliwość zwiedzania bazyliki, klasztoru oraz licznych muzeów. Największe wrażenie wywarł bastion Św. Rocha, gdzie zgromadzone są pamiątki po ofiarach katastrofy smoleńskiej.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy ruiny zamku w Olsztynie oraz Kraków – sanktuarium Św. Jana Pawła II.

Strony