Zapowiedzi wydarzeń

Praktyka I-ych Piątków i Sobót miesiąca

Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc – czytamy w komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu nt. praktyki pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii.

Komunikat z dn. 07.11.2020 r.

Wytyczne dotyczące sprawowania sakramentów i pogrzebów w okresie obowiązywania prawnego stanu epidemii

Chrzest św.
Sakrament będzie udzielany w III niedzielę mieniąca na Eucharystii o godz. 11.15 lub poza Mszą Świętą; szczegółowa datę ustala rodzina z Ks. Proboszczem. Chrzestni mieszkający poza naszą parafią, musza mieć zaświadczenie od swojego Ks. Proboszcza, że mogą przyjąć taką godność. Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych, będzie w I-y czwartek miesiąca, dla wszystkich przyjmujących sakrament w danym miesiącu.

Dyspensa od niedzielnej Eucharystii

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni (w naszej świątyni 26 osób), Biskup Rzeszowski udzielił wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa obowiązuje do odwołania.

Przygotowanie do I-ego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zawieszamy do odwołania  wspólnotowe przygotowanie do poszczegónych sakramentów. Bliższe ogłoszenia po wprowadzeniu lub cofnięciu przepisów państwowych. 

Strony