PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Zgodnie z tradycją, w święto Podwyższenia Krzyża, dzieci i młodzież wraz z nauczycielami z Gminy Chmielnik przybyli do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Zebrali się też parafianie. Na uroczystej Mszy, pod przewodnictwem Ks. Kustosza, z udziałem nowego Proboszcza z Zabratówki — wysławialiśmy Boga, za Jego wielką miłość i dar zbawienia dokonany przez krzyż.

Po Eucharystii udaliśmy się w procesji pod Krzyż Milenijny. Tam po krótkim programie przygotowanym przez uczniów Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku, nastąpiła adoracja krzyża oraz wspólna modlitwa. Na zakończenie delegacje szkół chmielnickich złożyły wiązanki kwiatów.

 

Kategoria: