Wydarzenia z życia parafii

Uroczystość poświęcenia kaplicy cmentarnej.

Przeżywając Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, nasza parafia oddała do użytku kaplicę pw. Matki Bożej Bolesnej, aby godnie modlić się za zmarłych.

W zimowej szacie przy wejściu na cmentarz parafialny tuz przed godz. 13.00 ,miało miejsce oczekiwanie na Pasterza diecezji rzeszowskiej. Odświętnie ubrani parafianie, Liturgiczna Służba Ołtarza, przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i kapłani z Księdzem Kustoszem zgromadzili się na Uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Wątroby z udziałem Księdza Dziekana dekanatu tyczyńskiego.

Ministrancki opłatek

W dzisiejszą niedzielę (Chrztu Pańskiego), nasi ministranci, scholanki oraz przedstawiciele KSM-u zebrali się o godz. 15.00 aby wspólnie przeżywać swoje spotkanie opłatkowe. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii i odśpiewaniu kolędy, oficjalne życzenia dla naszych duszpasterzy w imieniu wszystkich ministrantów złożył Jan Dzierżak. Również ks. Proboszcz, skierował do ministrantów swoje życzliwe słowo. Następnie był czas na indywidualne życzenia. Spotkanie zakończyło się przy suto zastawionym stole, każdy z obecnych otrzymał także słodki prezent.

Króluj nam Chryste

Opłatek Koła Przyjaciół "Radia Maryja" i radia "Via"

Wzorem lat poprzednich nasze Parafialne Koło Rodziny Radia Maryja, Przyjaciół WSD zorganizowało spotkanie opłatkowe z udziałem kapłanów. Wszyscy uczestnicy zgromadzili się tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca, czyli 12 stycznia 2016 roku na mszy świętej o godzinie 17:00.

Wigilijne spotkanie połączone z kolędowaniem rozpoczęło się w salce od modlitwy prowadzonej przez naszego proboszcza i kustosza sanktuarium, ks. Mariusza Cymbałę, który też złożył życzenia , następnie było łamanie się opłatkiem i spożywanie wigilijnych smakołyków.

Kolęda w DPS

W dniu 6 stycznia 2016r. Proboszcz z parafii Matki Bożej Łaskawej ks. Mariusz Cymbała wraz ze współpracownikami przybył do Domu Pomocy Społecznej z wizytą duszpasterską, czyli tradycyjną „kolędą”.

Kolędowanie KSM-u

Kolęda od wieków łączy pokolenia, dlatego w ostatnich dniach młodzież z KSM w Chmielniku postanowiła odwiedzić rodziny swojej parafii z życzliwym słowem, krótkim przedstawieniem i kolędami.

Wigilia w DPS

Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku — punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich.

Rekolekcje ministranckie

W dniach 11-13 grudnia w naszym Domu Rekolekcyjnym im. bł. Karoliny Kózka odbyły się rekolekcje dla ministrantów i lektorów z naszej parafii.

Rekolekcje poprowadził ksiądz Krzysztof Kalamaszk z parafii tyczyńskiej razem z Ks. Proboszczem. Pomocą służyli animatorzy Liturgicznej Służby Ołtarza. W czasie trwania rekolekcji uczestnicy podjęli refleksję nad darem chrztu oraz poznawali formy jego celebracji. Jednym z najbardziej emocjonalnych przeżyć, była osobista adoracja Najświętszego.

Rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania

Przygotowanie do Bierzmowania zwykle odbywa się w parafii poprzez katechezę, spotkania i wspólną modlitwę. Ważnym elementem tego przygotowania są rekolekcje zamknięte. W dniach 4-6 grudnia br. w naszym Domu Rekolekcyjnym grupa kandydatów przeżywała swoje rekolekcje pod przewodnictwem ks. Tomasz Ryczka z parafii Kolbuszowa - Fara.

Święty Mikołaj

Zgodnie z kilku letnią tradycją Św. Mikołaj odwiedza wspólnoty zaangażowane w parafii. W tym roku 5 grudnia przybył do ministrantów, lektorów, scholii i członków KSM-u. Wszyscy otrzymali prezenty, choć niektórzy musieli się ”natrudzić” odpowiadając na pytania katechizmowe, czy też śpiewając. Św. Mikołaj ma dobre serce i wybacza słabości.

Spotkanie z tym świętym było zachętom do dalszej gorliwej służby! Dziękujemy wszystkim za obecność i dobrą atmosferę.

Strony