Wydarzenia z życia parafii

Przyjęcie relikwii Św. Jana Pawła II

Sanktuarium w Chmielniku przeżyło piękne wydarzenie, które miało miejsce 6 listopada 2016r. , a było nim wprowadzenie relikwii św. Jana PawłaII. 

Uroczyste poświęcenie nowej części budynku Szkoły Liderów

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. – św. Jan Paweł II

Pielgrzymka do Zakopanego

W tym roku parafianie z Chmielnika postanowili udać się na pielgrzymkę do Zakopanego i okolic.

Wyjechaliśmy w nocy, aby rano dotrzeć do sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu. Serdeczne przyjęła nas siostra pallotynka i w oparciu o film przedstawiła historię tego miejsca, do którego wielokrotnie pielgrzymował Święty Jan Paweł II. To właśnie w czasie koronacji cudownej figury z rąk Maryi spadło królewskie berło, które zdążył złapać kardynał Wojtyła. Widząc to, prymas Polski Kardynał Wyszyński, powiedział proroczo: „Maryja podzieliła się z Karolem swoją władzą”.

Odpust Św. O. Pio

„Miłość jest królową cnót. Jak perły złączone są nitką, tak cnoty połączone są miłością. Jeśli zerwie się nitka, to perły rozsypią się, tak też giną cnoty, jeśli słabnie miłość” (św. Ojciec Pio)

PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Zgodnie z tradycją, w święto Podwyższenia Krzyża, dzieci i młodzież wraz z nauczycielami z Gminy Chmielnik przybyli do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Zebrali się też parafianie. Na uroczystej Mszy, pod przewodnictwem Ks. Kustosza, z udziałem nowego Proboszcza z Zabratówki — wysławialiśmy Boga, za Jego wielką miłość i dar zbawienia dokonany przez krzyż.

VI Tydzień Wychowania

Zgodnie z tradycją przeżywaliśmy VI Tygodnia Wychowania, pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”. Rozpoczynając Triduum przed uroczystością Św.\Stanisława Koski, do chmielnickiego sanktuarium przybyli nauczyciele, z terenu Gminy, na Eucharystię. Wspólnie z parafianami dziękowali  Panu Bogu za poświęcenie pedagogów oraz prosili o siły tak bardzo potrzebne, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Łaskawej. Zebrani wysłuchali homilii wygłoszonej przez ks. Ryszarda Sowę. Po zakończonej Eucharystii wszyscy udaliśmy się na plebanię na skromny poczęstunek.

Dożynki

Tegoroczne dożynki diecezjalne odbyły się w niedzielę 28 sierpnia na „papieskich błoniach” przy katedrze. Zgromadzili się rolnicy z terenu naszej diecezji, gdyż wojewódzckie odbywały się w tym samym czasie wPolańczyku. Z naszej Ppaafii, Panie w przepieknych strojach dowych, przywiosły dwa wieńce.

 

Odpust św. Bartłomieja 2016

Niedziela w Sanktuarium

Goście z Ukrainy zwiedzają Podkarpacie

Młodzi pielgrzymi z Ukrainy w liczbie 20 osób, powitani w naszym sanktuarium w środę po południu, przez dwa następne dni mieli zorganizowane zwiedzanie wybranych zabytków Podkarpacia.

Strony