Wydarzenia z życia parafii

Srebrny Jubileusz kapłaństwa Ks. Proboszcza

         Niedziela — 14 czerwca; była przeżywna pod znakiem srebrnego jubileuszu kapłańskiego Ks. Proboszcza i Kustosza Mariusza Cymbały. Już dwa tygodnie wcześniej parafianie chmielniccy intensywnie myśleli o przygotowaniach i uroczystej oprawie Mszy św. jubileuszowej.

Prymicje Ks. Dawida Babicza

W wigilię Zesłania Ducha Świętego — 23 maja br., w rzeszowskiej katedrze miało miejsce niezwykle ważne, radosne i zarazem wzruszające wydarzenie. Jedynastu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie otrzymało święcenia prezbiteratu z rąk. ks. Bpa. Jana Wątroby. Wśród nich był jakże nam bliski ks. mgr Dawid Babicz.

Kolejny etap budowy kaplicy cmentarnej

2015

Wykonano podwieszony sufit z płyt kartonowych (przepisy bezpieczeństwa nakazują, aby były one ognioodporne — stąd ich różowy kolor) oraz ocieplenia strychu. Uzyskano podłączenie do sieci elektrycznej  oraz gazowej. Zrobiono schody na chór. Zagruntowano ściany. Trwa malowanie sufitu i ścian. Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego. Rozpoczęto prace przy niwelacji terenu i zabezpieczeniu budynku kaplicy przed wodami deszcowymi i gruntowymi.

Czerwiec

Wnętrze kaplicy jest wymalowane. Zrobiono wentylację. Teren wokół kaplicy jest przygotowany pod kostkę.

Odpust Matki Bożej Łaskawej AD 2015

Tegoroczne Uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Łaskawej w naszym sanktuarium odbywały się w sobotę i w niedzielę (9 i 10 maja br.). Odświętnie ubrani parafianie, panie w strojach ludowych, straż maryjna w uniformach, zuchy w mundurkach, Liturgiczna Służba Ołtarza, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i dzieci  z klas trzecich w albach komunijnych zgromadziły się na sumie odpustowej w sobotę, 9 maja o godz. 11:00.

CHRISTUS RESURREXIT! RESURREXIT VERE, ALLELUJA!

 

Fot. Oleg Czyżowski

Wigilia Paschalna

Fot. Oleg Czyżowski

Niedziela Palmowa

Fot. Oleg Czyżowski

Pasja 2015

Fot. Oleg Czyżowski

Bierzmowanie

Po rocznym przygotowaniu, młodzież z klas trzecich gimnazjalnych przyjęła sakrament bierzmowania w dniu 18 marca br. o godzinie 17.00 w sanktuarium MB Łaskawej w Chmielniku. Tego sakramentu udzielił młodzieży J.E. Ks. Bp Kazimierz Górny. Do bierzmowania przystąpiło 80 młodych ludzi z naszej parafii oraz z Błędowej Tyczyńskiej, z Woli Rafałowskiej i z Zabratówki, czyli z terenu naszej gminy. Z samego Chmielnika 48 osób przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Strony