Zapowiedzi wydarzeń

Torba Miłosierdzia

Inspiracją do akcji charytatywnej „Torba Miłosierdzia” były słowa Papieża Franciszka, w których nawoływał chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli, do konkretnych czynów miłosierdzia. „Torba Miłosierdzia” to narzędzie, które ma na celu nie tylko wsparcie ubogich, ale także uruchomienie pokładów dobra w parafianach.

Zachęcamy, by włączyć się w tę akcję. Może to być nasz „adwentowy konkret”. Zaangażowanie w tę akcję wpływa korzystnie zarówno na osobę, która otrzymuje taką pomoc, jak również na osobę udzielającą pomocy.

Lizbona 2023

Rozpoczęły się zapisy do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie w Portugalii na przełomie lipca i sierpnia 2023 r. Informacje dotyczące zapisów są dostępne na nowej stronie internetowej duszpasterstwa młodzieży (www.mlodziez.rzeszow.pl). Odpowiedzialnym za nasz dekanat jest ks. Łukasz Ślęczka (lukasrzeszow1984@gmail.com, lub SMS na numer 727684350).

Przygotowanie do bierzmowania

Przygotowanie do I-ego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej.

PROGRAM

PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA ORAZ PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ
W PARAFII PW. MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W CHMIELNIKU

AD 2022/2023

Strony