Wydarzenia z życia parafii

Boże Ciało 2019

Zakończenie roku szkolnego

Pielgrzymka Domowego Kościoła diecezji rzeszowskiej

Ostatnie wspólne przedwakacyjne spotkanie małżeństw zrzeszonych w Domowym Kościele, rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie, było okazją do radosnego zwieńczenia rocznej pracy i formacji. Tradycyjnie dziękczynienie za rok formacji odpowiedzialni za Ruch zorganizowali w naszym sanktuarium  Matki Bożej Łaskawej.

Prymicje ks. Rafała

W wigilię Zesłania Ducha Świętego — 08 czerwca br., w rzeszowskiej katedrze miało miejsce niezwykle ważne, radosne i zarazem wzruszające wydarzenie. Jedynastu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie otrzymało święcenia prezbiteratu z rąk. ks. Bpa. Jana Wątroby. Wśród nich był jakże nam bliski ks. mgr Rafał Wesołowski.

Czerwcowy wieczór uwielbienia

Święcenia Diakonatu

Dnia 1 czerwca 2019 roku, w Dobrzechowie, nasz pasterz Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Wątroba udzielił święceń diakonatu 5 alumnom z Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Wśród wyświęconych nowych diakonów był także nasz rodak, Jakub Dzierżak. Gratulujemy i zapewniamy o stałej i życzliwej modlitwie.

Jak przypomniał w homilii ksiądz biskup urząd diakona obejmuje ważne aspekty życia Kościoła. Są to: obowiązek modlitwy za Kościół, cześć i posłuszeństwo biskupowi oraz przestrzeganie celibatu. Diakoni w Kościele towarzyszą ludziom przy chrzcie i przy pogrzebie.

Modlitwa o uzdrowienie

Modlitwa o uzdrowienie jest charyzmatem, który na nowo został odkryty i stał się charakterystycznym znakiem grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym. Jeżeli charyzmat rozumiemy jako dar, który buduje Kościół, to zauważamy, że jego znaczenie nie ogranicza się do samego uzdrowienia jako takiego, ale należy go rozumieć szerzej w kontekście życia Kościoła i jego misji.

I Komunia

Czwarta niedziela maja jest wyjątkowym dniem w parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku. Jak co roku, dzieci z parafii po raz pierwszy w pełni uczestniczyły we Mszy Świętej.

Wcześniej, w sobotę klękały przy kratkach konfesjonałów i odbyły swoją pierwszą spowiedź.

W niedzielę razem z rodzicami zgromadzili się wszyscy przed kościołem, gdzie otrzymali błogosławieństwo.  W homilii ks. Proboszcz podkreślił, że dzień przyjęcia tego sakramentu jest jednym z najważniejszych w życiu.

Strony