Peregrynacja relikwii Św. Jana Pawła II

Z inicjatywy Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej trwa peregrynacja relikwii i obrazu św. Jana Pawła II po parafiach gdzie działają Oddziały Akcji Katolickiej dla uczczenia 100 rocznicy urodzin Papieża Polaka, 25 rocznicy powołania Akcji Katolickiej w Diecezji.

W naszej parafii przeżywaliśmy tą uroczystość w dniach 14-15 grudnia br. Relikwie i obraz św. Jana Pawła II zostały przekazane z parafii Matki Bożej Różańcowej z Zabratówki. W uroczystej procesji z udziałem kapłanów, asysty liturgicznej i przedstawicieli Akcji Katolickiej, relikwie z obrazem św. Jana Pawła II zostały przyniesione do świątyni i umieszczone w przygotowanym miejscu.
Po okadzeniu nastąpiło powitanie przez prezesa i odmówienie stosownych modlitw.

Przed relikwiami i obrazem św. Jana Pawła II kwiaty złożyli ks. Proboszcz
i Maria Jaworska. Uroczystą Eucharystię celebrował i homilię wygłosił
ks. Proboszcz w której rozważał życie i pielgrzymki Jana Pawła II. W Eucharystii zawierzyliśmy Bogu losy naszej Ojczyzny, nasze rodziny, osobiste sprawy, członków AK tak jak każdego dnia czynił to św. Jan Paweł II. W Liturgię Słowa
i dary zostali zaangażowani członkowie AK. Po zakończonej Eucharystii była możliwość ucałowania relikwii przez wiernych.

Ponieważ dzień peregrynacji przypadł w sobotę przy wystawionym Najświętszym Sakramencie rozpoczęło się nabożeństwo nowennowe ku czci Matki Bożej Łaskawej. Po nowennie kontynuowana była modlitwa różańcowa prowadzona przez członków AK. Rozważane były tajemnice radosne różańca świętego. Po zakończeniu różańca świętego rozpoczęła się indywidualna adoracja do Apelu Jasnogórskiego. Apel Jasnogórski poprowadził ks. Proboszcz. Apel Jasnogórski zakończył się odmówieniem jednego dziesiątka różańca tajemnica Zwiastowania NMP i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Drugim dniem peregrynacji była niedziela. Po każdej Eucharystii była możliwość ucałowania relikwii i cichej adoracji przez parafian. Wieczorna Eucharystia poprzedzona była wystawieniem Najświętszego Sakramentu
i nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego, gdyż apostołem Miłosierdzia Bożego był Jan Paweł II. Po Eucharystii nastąpiło ucałowanie relikwii przez parafian
i odmówiony został „Akt oddania św. Janowi Pawłowi II Akcji Katolickiej
w Polsce”.

Peregrynacja zakończyła się odmówieniem Litanii do św. Jana Pawła II. Relikwie pozostają w parafii do 27.01.2020 r. Obecnie przebywają w DPS.

Przeżywając nawiedzenie obrazu i relikwii św. Jana Pawła wielbiliśmy Pana Boga za życie i dzieła św. Jana Pawła II. Pamiętamy jego pielgrzymki do nas i nasze do niego. Pamiętamy jak żył i jak umierał na oczach całego świata, nosimy
w sercach \ogrom wdzięczności całego narodu i nasze osobiste wspomnienia związane z jego osobą. Dziś św. Jan Paweł II oręduje za nami w Niebie a Jego życie jest wezwaniem do świętości na co dzień. Przyjmując relikwie i obraz św. Jana Pawła II chcemy przygotować się duchowo do 100 rocznicy Jego urodzin. Jeszcze usłyszeć i przyjąć Jego słowa wypowiedziane w dniu inauguracji pontyfikatu „Nie bójcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” 

Maria Jaworska prezes POAK