Wydarzenia z życia parafii

Rezurekcja

Wielkanoc to najważniejsze święto w całym roku liturgicznym. Procesja rezurekcyjna z paschałem, figurą Zmartwychwstałego, sztandarami i radosnym śpiewem wielkanocnych pieśni, przy biciu wszystkich dzwonów jest uroczystym i publicznym obwieszczeniem światu, że Chrystus zmartwychwstał, że pieczęć, straż i skała oraz kłamstwa faryzeuszów, propaganda ateistów, wrogość świata prześladującego świadków Zmartwychwstania na nic się nie zdały. Chrystus żyje! A my świadczymy o tym swoją radością, modlitwą, śpiewem i całym życiem.

Wigilia Paschalna

Wielka Sobota jest dniem czuwania modlitewnego przy Grobie Pańskim. Do południa błogosławiliśmy pokarmy na stół wielkanocny. O godz. 19.00 rozpoczęła się najważniejsza celebracja Roku Liturgicznego – Wigilia Paschalna, której przewodniczył ks. Kustosz Mariusz Cymbała.

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień milczenia pod krzyżem Chrystusa. O godzinie 17.30 przeżywaliśmy Drogę Krzyżową w naszej parafii.

Wielki Czwartek

Wieczorną mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 18.00 rozpoczynamy Triduum Paschalne – najważniejszy okres w kalendarzu liturgicznym, którego istotą jest rozważanie męki, śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

We wszystkich kościołach parafialnych odbywa się wtedy tylko jedna liturgia – wspominana wcześniej msza Wieczerzy Pańskiej. Stanowi ona pamiątkę ostatniej wieczerzy, podczas której Chrystus ustanowił sakramenty kapłaństwa i eucharystii.

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Została ona ustanowiona na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa.

Tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy, symbol odradzającego się życia. Tradycją Niedzieli Palmowej jest procesja z palmami. W naszej parafii odbyło się poświęcenie palm i procesja do kościoła.

Rekolekcje wielkopostne


ak co roku, przeżywaliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne w dniach 05-09 kwietnia br. Ich celem jest pogłębienie życia duchowego i przygotowanie do świętowania Paschy Chrystusa.

W tym roku rekolekcje prowadził ks. Paweł Bryś, misjonarz Matki Bożej z La Salett, dyrektor rekolekcjonistów zgromadzenia. Za wygłoszone Słowo Boże, bardzo Mu dziękujemy i zapewniamy o modlitwie przed Maryją.

Marcowy wieczór uwielbiena

Po raz kolejny w ostatni piątek marca w naszej parafii odbył się wieczór uwielbienia. Podczas tej modlitwy  przez śpiew i rozważanie Bożego Słowa dziękowaliśmy Bogu za Jego obecność w Najświętszym Sakramencie.

W tym miesiącu rozważaliśmy kolejne VI przykazanie Dekalogu. Naszym rozważaniom przewodniczył ks. Krzysztof Szot.

Przyzywając mocy Ducha Świętego prosiliśmy o Jego dary i obecność w naszym życiu. Modlitwę uwielbienia prowadziła wspólnota muzyczna: „Gratia”

Rekolekcje w DPS-ie

W dniach 27 — 29 marca 2019r. w Domu Pomocy Społecznej odbyły się rekolekcje wielkopostne dla mieszkańców i personelu poprowadzone przez ks. Władysława Stachnio.

Rekolekcje wielkopostne są okresem odnowy duchowej w czasie trwania Wielkiego Postu, czasu zadumy i przemyśleń. Każdy potrzebuje chwili na refleksję i ocenę swojego postępowania.

Dom Pomocy Społecznej w Chmielniku, prowadzony przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Siostry Felicjanki, przykłada bardzo dużą wagę do stworzenia swoim mieszkankom możliwości uczestniczenia w życiu religijnym.

Rekolekcje LSO

W naszej parafii nie tylko bierzmowani, mieli swój czas na zadumę i modlitwę we własnym gronie. Nasi ministranci młodsi i starsi również mieli taką okazje. Dnia 15 marca pod przewodnictwem ks. diakona Rafała Wesołowskiego, grupa naszych ministrantów mogła rozszerzyć swoją wiedzę na tematy posługi przy ołtarzu oraz ogółu Bożej miłości podczas wielu wybitnych konferencji prowadzonych przez diakona, który bardzo chętnie rozwiewał wszelkie wątpliwości oraz dzielił się swoją wiedzą na tematy związane z kościołem.

Rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania

Hip-hop i Rap, to nie tylko muzyka z podwórka, czy też ulicy, gdzie słychać dużo przekleństw, wulgaryzmów, a młodzi ludzie chodzą dresach i czapkach spuszczonych na oczy. To także muzyka, którą można ewangelizować i chwalić Boga.

Strony