Wydarzenia z życia parafii

Rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania

Hip-hop i Rap, to nie tylko muzyka z podwórka, czy też ulicy, gdzie słychać dużo przekleństw, wulgaryzmów, a młodzi ludzie chodzą dresach i czapkach spuszczonych na oczy. To także muzyka, którą można ewangelizować i chwalić Boga.

Nowi kandydaci na ministrantów

Ostatnia sobota – 09.03 br., była szczególnie radosnym dniem dla całego parafialnego grona Służby Liturgicznej. Podczas Mszy Świętej o godzinie 17.00, nasza ministrancka wspólnota powiększyła się aż o dziewięciu chłopców.

Po homilii, zaczął się sam obrzęd wprowadzenia do służby nowych ministrantów. Ksiądz proboszcz pobłogosławił komże i pokropił je wodą święconą. Nastąpił najbardziej spektakularny moment Promocji — kandydaci otrzymali komże, a wcześniej złożyli zobowiązanie ministranckie oraz otrzymali błogosławieństwo Kościoła.

Odznaczenie papieskie dla naszego Parafianina

W Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie 5 marca odbyła się uroczystość wręczenia odznaczenia „Benemerenti” prof. dr hab. Czesławowi Kłakowi, zamieszkałemu na terenie naszej parafii. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 Mszą Świętą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa ordynariusza Jana Wątroby.

Prof. Czesław Kłak

Czesław Paweł Kłak urodził się 30 sierpnia 1981 w Rzeszowie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2005 r uzyskał w Lublinie doktorat z nauk prawnych, a w 2012 r habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją prawa karnego. Odbył aplikację prokuratorską. W latach 2008–2011 wykonywał zawód prokuratora. Od 22 marca 2018 roku jest członkiem Trybunału Stanu.

Lutowy wieczór uwielbienia

Kolejny wieczór uwielbienia odbył się w naszym sanktuarium w piątek – 01 marca. Słowo Boże w tym dniu głosił ks. Tomasz Rusyn, moderator Ruchu Światło – Życie diecezji rzeszowskiej.

W naszej refleksji nad Dekalogiem, pochyliliśmy się nad piątym przykazaniem. Uświadomiliśmy sobie że życie pochodzi od Boga i jest święte. Mamy obowiązek troski o swoje życie i wychwalać Najwyższego za ten wspaniały dar. Czyniliśmy to w czasie naszej wspólnej modlitwy, która zgromadziła licznie parafian.

Dzień Chorych w sanktuarium

Dzień Chorego w DPS

     Mieszkańcy Domu zgromadzili się w pięknej Kaplicy pw. św. Ojca Pio, gdzie została odprawiona o godz. 12.00 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks.Bpa Edwarda Białogłowskiego,  który także wygłosił okolicznościowe kazanie. Mówił między innymi: „Siła do służby nie tkwi w naszych mięśniach, ale w miłości, którą mamy czerpać od Pana Jezusa (…) Bez miłości nie ma możliwości skutecznego posługiwania (…) Jeśli chcemy uczynić wiele dla Boga i ludzi stańmy się ołówkiem w ręku Boga.

Odnowienie przymierza chrztu przez kandydatów do bierzmownaia

Chmielnickie sanktuarium 7 lutego wypełniło się kandydatami do bierzmowania. Było to szczególne spotkanie, ponieważ uczniowie odnowili przyrzeczenia chrzcielne, podziękowali Bogu za dar chrztu. Prowadzący nabożeństwo, ks. Proboszcz, cytując słowa św. Jana Pawła II, podkreślił wagę sakramentu chrztu i powołania do świętości oraz odpowiedzialność każdego chrześcijanina za wiarę, której ma bronić, rozwijać ją i przekazywać innym.

Poświęcenie Zakładu Przetwórstwa Mięsnego i Warzywnego w Błędowej Tyczyńskiej.


W Chmielniku koło Rzeszowa utworzone zostało Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej im. św. Franciszka z Asyżu. Jest to szkoła branżowa przygotowująca do zawodu Rolnik ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Szkoła działa na dotychczasowej bazie Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu oraz Szkoły Liderów, zmodernizowanej i powiększonej o segment z internatem.

Jasełka bożonarodzeniowe

Nietypowe, dlatego że bardzo współczesne Jasełka, zostały przygotowane przez młodzież z naszej parafii. Było to przedstawienie piękne z wierszowanymi dialogami w młodzieżowym żargonie odnoszące się do popkultury i komercjalizacji świata.

Przedstawianie odbyło się  27 stycznia br. w auli Domu Parafialnego w Chmielniku. Aktorami była młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, lektorzy, absolwenci Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu.

Strony