Polska pod krzyżem

Zgodnie z tradycją, w święto Podwyższenia Krzyża, dzieci i młodzież wraz z nauczycielami z Gminy Chmielnik przybyli do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Zebrali się też parafianie. Na uroczystej Mszy, którą celebrował Ks. Kustosz, wysławialiśmy Boga, za Jego wielką miłość i dar zbawienia dokonany przez krzyż. Tę tajemnicę przypomniała homilia wygłoszona przez Ks. Proboszcza.

Po Eucharystii udaliśmy się w procesji pod Krzyż Milenijny. Tam po krótkim programie przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. por Jana Bałdy w Chmielniku, nastąpiła adoracja krzyża oraz wspólna modlitwa. Na zakończenie delegacje szkół  chmielnickich złożyły wiązanki kwiatów.

Tegoroczne spotkanie pod krzyżem było przeżywane w łączności ze wszystki katolikami w ramach akcji „Polska pod krzyżem”.