Wydarzenia z życia parafii

Prymicje ks. Jakuba Dzierżaka

Nowi ministranci 2020

Powiększyło się grono służących Panu w liturgii Kościoła. W czasie Mszy Świętej o godz. 16.00, 28 czerwca, sześciu Aspirantów po owiednim przygotowaniu przyjęło strój, obowiązki i godność ministrantów. 

W naszym kościele sanktuaryjnym jak i w każdym zgromadzeniu liturgicznym istnieje podział funkcji. Dlatego każdy winien czynić wszystko i „tylko to, co do niego należy z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych ” (KL 28). Ministrant wypełnia swa posług w iieniu zgromadzenia i dla własnego uswiecenia

Święcenia kapłańskie

„Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? 
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego”.
(Psalm 116,12-13)

 

W sobotę, 30 maja, w przeddzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w katedrze rzeszowsiej ks. bp Jan Wątroba wyświęcił sześciu kapłanów dla posługi Kościołowi naszej diecezji, w tym gronie ks. Jakuba Dzierżaka, naszego parafianina.

Odpust ku czci Matki Bożej Łaskawej 2020

W sobotę 9 maja miały miejsce uroczystości odpustowe ku czci Najświętszej Maryi Panny Łaskawej w Chmielniku. Nie było tym razem pątników, którzy co roku pielgrzymują do tego sanktuarium, by zawierzyć się opiece Łaskawej Pani. Liczba uczestniczących ograniczona przez państwowe obostrzenia sprawiła, że uroczystości te, były przez wiernych przeżywane w łączności duchowej poprzez transmisje online.

Wielki Piątek

Dekalog na czas epidemii

 ✅1. Jak nie masz grzechów ciężkich, nie szukaj spowiedzi. Siedź w domu i ciesz się łaską uświęcającą.

 

✅2. Jak zawsze chodziłeś do spowiedzi przed Wielkanocą, to zrób to później. Przykazanie kościelne mówi, żeby przynajmniej raz w roku spowiadać się a nie że przed Wielkanocą i to gdy się ma grzechy ciężkie, więc żadnej winy nie będzie.

✅3. Jak robiłeś Dziewięć Pierwszych Piątków i jeszcze nie skończyłeś, nie panikuj. Bóg zna Twoje pragnienie, pozwoli Ci przeżyć, zrobisz je jeszcze nie raz i to ze spokojnym sercem.

Droga Krzyżowa w formie misterium

Dzień Chorego w DPS-ie

Oficjalne obchody Światowego Dnia Chorego w naszej diecezji zakończyło spotkanie ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego w DPS Caritas im. św. O. Pio w Chmielniku, gdzie Siostry Felicjanki wraz z personelem towarzyszą osobom starszym. Podczas Eucharystii powiedział: Dzisiaj przypada wspomnienie dowolne siedmiu Świętych Serwitów, byli bogatymi ludźmi, ale kiedy widzieli ludzką biedę rozdali swój majątek, zamieszkali w domku we wspólnocie i byli bardzo uwrażliwieni, żeby pomagać ubogim. (…) Żyli ubogo, rozważali często mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa na Krzyżu oraz łzy Matki Bożej Bolesnej.

Komora grzebalna w krypcie

Strony