Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Straż Honorowa NSPJ powstała we Francji w 1863 r., czyli 150 lat temu, a impulsem do jej ustanowienia stało się objawienie Serca Jezusa św. Marii Małgorzacie, wizytce.

Siostry szerząc kult Najświętszego Serca, inspirowały zakładanie bractw przy zgromadzeniach zakonnych i pośród wiernych. W rok po założeniu Straż Honorowa zyskała aprobatę Stolicy Apostolskiej. Wielu papieży, począwszy od Leona XIII, kierowało uwagę wiernych ku Najświętszemu Sercu, pośród nich również Św. Jan Paweł II, który w orędziu na setną rocznicę poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu powiedział m.in.: „człowiek roku 2000 potrzebuje Serca Chrystusa, aby poznać Boga i samego siebie, potrzebuje Go, aby budować cywilizację miłości”.

       Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ przy naszej parafii powstało w 2004 r.. Inicjatorem założenia tej wspólnoty w parafii był ks. Tadeusz Wołosz.

Stowarzyszenie, które ma na celu, aby jego członkowie „uprzytomnili sobie nieustanną miłość Boga ku nim i ku ich bliźnim” (Statut Arcybractwa). Członkowie wspólnoty poczuwają się do wynagradzania Najświętszemu Sercu, zranionemu grzechami ludzi. Starają się ponadto przepajać swoje osobiste życie wiary, jak również apostolskie i zawodowe – miłością Serca Chrystusa. Stowarzyszeni – dla osiągnięcia tego celu – obierają sobie jedną godzinę w czasie dnia, podczas której w szczególny sposób pamiętają o Zbawicielu i ofiarują Mu zwykłe zajęcia tej godziny, nie czyniąc w nich żadnej zmiany.

Zmiany „biletów” Straży Honorowej najświętszego serca Pana Jezusa w każdy I-y piątek miesiąca po Mszy Świętej wieczornej.