Schola

W Chmielnickiej parafii istnieje schola dziecięca, prowadzoną przez S. Dolores, felicjankę i katechetkę w Szkole Podstawowej Nr. 1.

Schola licząca około czterdziestu osób spotyka się na próbach w środę przed Mszą Świętą.

Schola stara się także czynnie uczestniczyć we wszystkich uroczystościach w sanktuarium oraz w Domu Pomocy Społecznej.

Dziewczęta nie tylko śpiewają, ale uczestniczą w różnych wycieczkach, czy pielgrzymkach.