Grupa Misyjna

Grupa Misyjna

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, powstało we Francji w I połowie XIX w. z inicjatywy bp. Karola de Farbin Jaksona .On to właśnie oddał się sprawie włączenia najmłodszych chrześcijan w misyjne dzieło Kościoła.

W roku 1842 biskup ten przejął się mocno sytuacją dzieci w Chinach, skąd misjonarze przesyłali dramatyczne opisy sytuacji dzieci umierających z głodu, bez jakiejkolwiek pomocy. Po rozmowie z Pauliną Jaricot- Założycielką Dzieła Rozkrzewiania Wiary zrealizował plan tej pomocy. Na apel: „Niech dzieci ratują dzieci!” — odpowiedz była spontaniczna, a idea tej pomocy zaowocowała dalszą działalność: „zbawienie dzieci przez dzieci”.

W roku 1843, dnia 19 maja zatwierdzone zostały Statuty Dzieła, pod nazwą: „Świętego Dzięcięctwa Pana Jezusa”, a później „Dzieła Misyjnego Dzieci”. Tego samego roku działalność misyjną dzieci podjęły kraje zachodniej Europy, a dziś istnieje i działa ponad w 100 krajach na różnych kontynentach.

W Polsce dzieła to rozpoczęło działalność w 1858 r. Pomimo zaborów zasięgiem swym obiło cały kraj i działalności tej nie przerwał ani I wojna światowa, ani kryzys powojenny. Natomiast II wojna światowa i ustrój komunistyczny, wprowadzony bagnetami sowieckimi w Polsce, zahamował tę pracę misyjną na ponad 40 lat.

W latach 70-tych odżyły struktury organizacyjne tego Dzieła i innych Papieskich Dzieł Misyjnych w naszej ojczyźnie, a Sobór Watykański II podkreślił obowiązek” wpajania katolikom od dzieciństwa ducha prawdziwie powszechnego i misyjnego” Dziełu udzielali aprobaty i W roku 1843, dnia 19 maja zatwierdzone zostały Statuty Dzieła, pod nazwą: „Świętego Dzięcięctwa Pana Jezusa”, a później „Dzieła Misyjnego Dzieci”.

3 maja 1922 r. Papież Pius XI nadał dziełu tytuł „Papieskie” i stało się ono odtąd własnością Stolicy Apostolskiej. W naturze dzieła leży też uniwersalizm, a więc działalność na rzecz dzieci w krajach misyjnych całego świata. Dzieło to przez solidarność z Papieżem niesie pomoc i troszczy się o zbawienie wszystkich dzieci. Przejawem uniwersalizmu jest przede wszystkim modlitwa dzieci w intencjach, które wyznacza i modli się Papież, ofiarowanie cierpień smutków , wyrzeczeń i radości, a także choćby drobne ale regularne ofiary z własnych wyrzeczeń, składane do dyspozycji Ojca Świętego.

Patronem PDMD jest Dziecię Jezus, a świętem patronalnym uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia. Dowodem przynależności jest legitymacja. Dzieci za swoja działalność otrzymują nadto specjalne „Błogosławieństwo Ojca Świętego”.

5 sierpnia 1980 r. Święty Jan Paweł II powiedział” Dziękuję osobom ( … ), które wychowują dzieci do niesienia pomocy duchowej i materialnej wielu rówieśnikom w krajach, które jeszcze nie znają Jezusa.

Celem spotkania członków jest::

Wspólna modlitwa i rozważanie Słowa Bożego.
Pogłębianie wiedzy o misjach i misjonarzach.
Przygotowanie nabożeństw misyjnych
- Niedziela Misyjna
- Uroczystość Objawienia Pańskiego.
Posługa na rzecz potrzebującego człowieka w swoim środowisku.
Udział w akcji: „Kolędnicy misyjni”.
Pisanie listów do misjonarzy.
Rozprowadzanie i czytelnictwo pracy dotyczących misji.
Przygotowanie gazetki misyjnej w szkole.
Udział w konkursach.
Organizowanie pielgrzymek, ognisk, zabaw.