Dożynki parafialne 2020

W niedzielę, 23 sierpnia 2020 r. przeżywaliśmy Dożynki Parafialne, czyli wielki dzień dziękczynienia dobremu Bogu za plony ziemi. Jest to święto rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy i działkowców, którzy tego dnia proszą Boga o Jego błogosławieństwo dla swojej pracy. Ponadto Niedziela Dożynkowa stała się parafialnym Świętem Chleba, który dla wierzących jest nie tylko owocem pracy ludzkiej, ale przede wszystkim dziełem błogosławieństwa Bożego.

Dziękowaliśmy także za dar Eucharystii, w której rok temu, po raz pierwszy uczestniczyły dzieci klasy trzeciej.  

Centralnym punktem dożynkowego dziękczynienia za plony była Msza święta sprawowana o godz. 11:15 pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. biskupa Edwarda Białogowskiego, który wyraził serdeczne słowa wdzięczności wobec wszystkich mieszkańców zaangażowanych w przygotowanie i przebieg Niedzieli Dożynkowej.

Po Mszy Świętej, nastąpiła tradycyjna procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła.