Wigilia Paschalna

Wielka Sobota jest dniem czuwania modlitewnego przy Grobie Pańskim. Do południa błogosławiliśmy pokarmy na stół wielkanocny. O godz. 19.00 rozpoczęła się najważniejsza celebracja Roku Liturgicznego – Wigilia Paschalna, której przewodniczył ks. Kustosz Mariusz Cymbała.
Obrzędy Wigilii Paschalnej w Wielką Noc rozpoczęły się przy ognisku od poświęcenia ognia i nowego Paschału symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa. Ks. diakon Rafał wniósł do ciemnego kościoła zapalony Paschał, po drugim odśpiewaniu „Światło Chrystusa” wszyscy wierni odpalili od niego swoje świece. Po intronizacji Paschału i okadzeniu go wysłuchaliśmy Orędzia Wielkanocnego „Exultet”, który wyśpiewał ksiądz Diakon. Następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa. Wysłuchaliśmy czterech czytań ze Starego Testamentu i jednego z Nowego Testamentu oraz Ewangelii.
W czasie hymnu „Chwała na wysokości Bogu” rozdzwoniły się wszystkie dzwony i dzwonki oznajmiając, że Pan zmartwychwstał!
Homilię wygłosił ks. prałat Tadeusz Wołosz – Nawiązał w niej do sakramentu Chrztu Świętego.
Po kazaniu odbyła się Liturgia Chrzcielna. Najpierw wezwaliśmy wstawiennictwa Wszystkich Świętych śpiewając Litanię ku ich czci, następnie ks. Krzysztof pobłogosławił wodę chrzcielną i wszyscy odnowili Przyrzeczenia chrzcielne.
Ostatnią częścią celebracji Wigilii Paschalnej w Wielką Noc była Liturgia Eucharystyczna zakończona uroczystym błogosławieństwem i rozesłaniem z podwójnym wezwaniem „Alleluja”.
Po zakończonej Eucharystii, każdy mógł zabrać do domu wodę święconą przygotowaną w specjalnych małych butelkach.