Pielgrzymka trzeźwościowa

Piesza pielgrzymka do Matki Bożej Łaskawej 1 maja to już tradycja wszystkich osób uzależnionych, ich rodzin i tych, którzy trwają w trzeźwości i chcą za ten dar podziękować Bogu i Maryi. Pielgrzymują także Ci, którzy pragną trzeźwej Polski. Uczestniczyli w niej parafianie z Tyczyna, Hermanowej, Malawy, Matysówki i Rzeszowa oraz os. Budziwój.

Mszy świętej przewodniczył ks. Piotr Fortuna, proboszcz z Matysówki,  zaś koncelebrowali: ks. Jan Pyziak-kaznodzieja, tutejszy rodak i nasz ks. proboszcz, kustosz sanktuarium.

W okolicznościowym kazaniu ks. Jan zwrócił się do wszystkich zgromadzonych i docenił niezwykły dar trzeźwości tych osób. Wskazywał na obojętność wielu chrześcijan na problem alkoholowy.  Wzywał , aby przez wstawiennictwa Maryi,  błagać o wolność dla zniewolonych, wytrwałość dla abstynentó, gorliwość dla obojętnych. Podobnie jak dziecko bezradne biegnie do matki, tak i w nieszczęściu alkoholowym ratunek można znaleźć u Maryi, bo trzeźwość trzeba wymodlić – zapewniał ksiądz prałat. Ważne jest żeby w rodzinach była modlitwa o trzeźwość. Sprawa trzeźwości to sprawa narodowa, bo: „Polska, albo będzie tzreźwa, albo jej nie będzie”.

            Po skończonej mszy świętej koncelebrowanej odprawiana była droga krzyżowa trzeźwościowa tym razem w kościele ze względu na zimno i deszcz. Nabożeństwo to poprowadził ks. Krzysztof Szot.