Przykłady z księgi łask

Składam gorące podziękowanie Matce Bożej Łaskawej za otrzymane łaski. W roku 1926 zachorowałam na nogę. Matka moja obwiozła mnie po lekarzach w Krakowie i w Rzeszowie. Lekarze orzekli, że trzeba nogę odjąć. Wtedy zaczęłam się gorąco modlić do Matki Bożej Łaskawej. Modlitwy moje zostały wysłuchane, bóle ustały, doszłam do zdrowia. Wierzę, że zawdzięczam to Matce Bożej Łaskawej.

dnia 7 X 1959 Janina Tereszkiewicz

W roku 1943 doznałam wielkiej łaski od Matki Bożej Łaskawej, kiedy to mój syn został zabrany przez Gestapo do więzienia na stracenie. Dałam na Mszę św. Ks. Potaczała odprawił Mszę św. do Matki Bożej Łaskawej, a ja się gorąco modliłam. Syn szczęśliwie wyszedł z więzienia, podczas, gdy jego koledzy zostali wywiezieni i rozstrzelani.

Anna Ciupak nr d. 367

Oświadczam, że dzięki Matce Bożej - Pannie Łaskawej, której oddałam się pod opiekę, przetrwałam szczęśliwie okres okupacji. Zostałam wywieziona do obozu pracy do Niemiec. Gorąco modliłam się do Matki Bożej Łaskawej, aby mi pozwoliła wrócić do domu. Wróciłam szczęśliwie do domu i gorąco dziękuję Matce Bożej Łaskawej.

Wiktoria Chmiel

Najukochańsza Matko, Pani Łaskawa z całego serca dziękuję Ci za cud jaki uczyniłaś w dniu Twojej koronacji dla mojego męża i uwolniłaś go z nałogu alkoholizmu. Proszę Cię o dalszą opiekę nad moją rodziną.

Twoja czcicielka

Składam ofiarę na Mszę św. na podziękowanie za otrzymaną łaskę nawrócenia Józefa — nie był u spowiedzi św. około 50 lat.

Jeżeli możliwe proszę wpisać do Księgi Łask.
Pani Łaskawa

Twoja czcicielka
Rok 2003

Podziękowanie!
Matko Boska Pani Łaskawa. U stóp Twojego ołtarza pragnę dziś podziękować. Za Bożą Opatrzność i Miłosierdzie Pana Jezusa. Mój mąż po 20 latach picia alkoholu całkowicie przestał. Gdzie wszystko już wydawało się niemożliwe. Stał się cud. Jest trzeźwy. Dziś w 1 sobotę października 2006 r. Jest 9 lat trzeźwości. Błagam Cię Matko Ukochana Pani Łaskawa o dalszą opiekę i Boże Błogosławieństwo na dalsze dni życia męża, dziękuję z całą rodziną.

Proszę Cię Matko Ukochana jeszcze za wszystkie rodziny które przeżywają tragedie pijaństwa. Weź Matko P. Łaskawa te rodziny w swe ramiona, rozpacz matek i płacz dzieci. Bądź orędowniczką.

Rok 2006
Maria — parafianka