Przygotowanie i koronacja

Przygotowując się do koronacji Obrazu matki Bożej Łaskawej, parafianie ufundowali w roku 1996 Kalwarię: 15 kapliczek. Z jednej strony kapliczki są stacje Drogi Krzyżowej, z drugiej strony obrazy z Tajemnicami Różańcowymi. Kapliczki projektował Pan mgr Andrzej Smoczyński z Rzeszowa. Wykonaniem ich zajął się cieśla Piotr Bałchan z Chmielnika z parafianami. Tablice Drogi Krzyżowej i Tajemnic Różańcowych projektował i wykonał Pan mgr Jerzy Tarnawski z Rzeszowa.

Kalwarię i plac poświęcił J.E. Ks. Bp Edward Białogłowski w dniu 3 listopada 1996 roku. W dniu 7 listopada 1996 roku Ks. Bp Kazimierz Górny wydał dekret zezwalający na koronację Obrazu Matki Bożej Łaskawej. Termin koronacji wyznaczył na 4 maja 1997 roku.

Dzień ten na trwałe wejdzie do historii parafii Chmielnik. Marzenia pokoleń, wytrwale modlących się przed Obrazem Matki Bożej Łaskawej spełniły się. Przygotowania do koronacji trwały już od kilku lat. Ostatni rok był czasem intensywnej modlitwy o duchowe przygotowanie parafii, o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Łaskawej na czas przygotowania i dzień koronacji, oraz o dobrą pogodę.

Pół roku przed koronacją rozpoczęły się prace: wykonanie sektorów, ołtarza polowego, podestów, przygotowanie dekoracji do strojenia domów i dróg w parafii, przygotowanie parkingów. Wszystkie domy i drogi w parafii były udekorowane. Parafianie nie szczędzili czasu, trudu i pieniędzy. Uroczystość koronacji zgromadziła około 35 tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli pieszo, samochodami i autobusami.

Uroczystej Mszy św. Koncelebrowanej przez Księzy biskupów: ks. abpa Józefa Michalika, bpa Stefana Moskwę., bpa Bolesława Taborskiego i bpa Edwarda Białogłowskiego oraz około 150 kapłanów z diecezji rzeszowskiej, przemyskiej, sandomierskiej przewodniczył ks. bp Kazimierz Górny – biskup rzeszowski. Okolicznościowe kazanie o wątkach maryjnych i patriotycznych wygłosił metropolita przemyski abp Józef Michalik.

Nastąpiła upragniona chwila koronacji. Korony, jako wotum wdzięczności i czci dla Łaskawej Matki Zbawiciela, ufundowali parafianie. Wykonane one zostały według wzoru namalowanego przez Helenę i Mariana Siwców z Rzeszowa. Poświęcenia koron dokonał Ojciec św. Jan Paweł II na Watykanie w dniu 4 lutego 1997 roku.

Aktu koronacji dokonali J.E. Ks. Bp Kazimierz Górny, ordynariusz rzeszowski i J.E. Ks. abp Józef Michalik, metropolita przemyski.

Uroczystość uświetniło wielu kapłanów, przełożeni i klerycy z Seminarium rzeszowskiego, przełożeni i klerycy z Seminarium przemyskiego, Strażacy – 700 osób, 80 pocztów sztandarowych, 30 wozów bojowych, 21 chórów parafialnych, orkiestra WSK z Rzeszowa, Harcerze, Zespoły Ludowe, Straże Honorowe w pięknych strojach, 30 dziewcząt w białych sukniach z wieńcem.

Uroczystość koronacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej transmitowała Telewizja Rzeszów i Katolickie radio Via.

Ojciec święty Jan Paweł II przysłał specjalne błogosławieństwo dla wszystkich pielgrzymów zgromadzonych na Uroczystości Koronacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej.

To wszystko co się dokonało w Chmielniku jest wielkim darem Boga i Matki Bożej oraz owocem zaangażowania się ludzi. Niech Bogu będą dzięki, Matce Bożej, Księżom Biskupom, Kapłanom, Parafianom, Pielgrzymom, wszystkim dobrodziejom za wszelką pomoc. Na pewno Maryja swą łaskawością obficie odpłaci za każdy dobry czyn.

Serdecznie zapraszamy do naszego Sanktuarium i do czczonego tu od wieków Obrazu Pani Łaskawej, która tak hojnie udzielała i udziela łask swoim dzieciom.