Nowenna do Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku

1. Odsłonięcie obrazu — Pieśń

U Twych stóp Łaskawa Panno święta
Korzy się od wieków korny lud.
I z ufnością prosi i pamięta,
Jak z Twych rąk nie jeden zyskał cud.

    Dźwignij nas, gdy siły nam potrzeba,
    Ducha moc Ojczyźnie naszej daj.
    Wiernie trwa, o łaski prosi z nieba,
    U Twych stóp od wieków cały kraj.

Wesprzyj nas w wędrówce naszej ziemskiej,
Kiedy zło do serca chce się wkraść.
Oświeć nas, gdy dusza w mroku klęsce
W grzechu trwa i Boga nie chce znać,

    Niech przez Ciebie o Panno Łaskawa,
    Boży blask rozjaśni ludzki cień.
    Z nami bądź i łaski swe rozdawaj,
    A niewdzięczne serca nasze zmień.

2. Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu

O zbawcza Hostio, godna czci…

3. Pieśń Łaskawa Panno Niepokalana

Łaskawa Panno Niepokalana,
Tyś najpiękniejsza z Adama cór,
Tyś nam za Matkę od Boga dana,
Tyś nasza Pani, nasz skarb i wzór.

Tyś nas wybrała za dzieci swoje
By drogą życia w niebo nas wieść,
By słodzić nasze trudy i znoje
Za naszą dla Cię miłość i cześć.

4. Litania do Matki Bożej Łaskawej

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niepokalana świątynio Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, najmilszy Przedmiocie miłości Ojca Przedwiecznego
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, przeczysty Przybytku Słowa Wcielonego
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, oblubienico Ducha Świętego
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, jaśniejący Tronie chwały
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, zachowana od zmazy grzechu pierworodnego
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, z Sercem Jezusa najściślej zjednoczona
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, błogosławiona między niewiastami
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niewyczerpana skarbnico łask Jezusowych
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczne schronienie serc naszych
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niezawodne odrodzenie dusz
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, uzdrowienie Chorych
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico słuchająca
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico modląca się
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico rodząca
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico ofiarująca
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Nauczycielko pobożności
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, można stolico miłosierdzia
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczna ucieczko grzeszników
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, słodka nadziejo konających

K. Módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, któryś przez macierzyństwo Niepokalanej Dziewicy raczył rodzajowi ludzkiemu udzielić łaski odkupienia, spraw abyśmy błogosławionym widokiem Tej, którą Matką łaski Bożej nazywamy na ziemi, cieszyli się w niebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

5. Pieśń O Łaskawa dzieci Twoje

O Łaskawa dzieci Twoje
Dziś swe modły ślą do Cię.
Rozlej swojej łaski zdroje
O Łaskawa zlituj się

    Naszą Matką Tyś jedyną
    Szczęścia wiecznego krainą
    W każdym pieniu prosim Cię
    O Łaskawa zlituj się

Imię Twe litością słynie
W nim radości naszej zdrój
Kto Cię Matką zwie nie zginie
Lecz zwycięski stoczy bój

    Naszą Matką Tyś jedyną…

6. Oddanie czci Matce Bożej

Panno Łaskawa przyjmij cześć i uwielbienie, które Ci składamy jako Matce naszego Pana.
1. Panno Łaskawa, chwalebna Córko Boga Ojca Niebieskiego
Miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie
2. Łaskawa Wspomożycielko naszego narodu
Miłujemy Cię…
3. Najczulsza Matko wszystkich prześladowanych i udręczonych
Miłujemy Cię…
4. Pośredniczko Łask, królująca w licznych świątyniach, poświęconych Twojej czci na naszej Ziemi
Miłujemy Cię…
5. Matko, która pomagasz nam przezwyciężać zło i wszelką słabość
Miłujemy Cię…

7. Podziękowania Matce Bożej

Dziękujemy Ci Matko za wszystkie Łaski, jakie dał nam Bóg za Twoim pośrednictwem
1. Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do Twojego Syna
Dziękujemy Ci o Łaskawa Pani
2. Za to, że obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce
Dziękujemy Ci…
3. Za to, że Ojczyznę naszą za swoje królestwo obrałaś
Dziękujemy Ci…
4. Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu
Dziękujemy Ci…
5. Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń
Dziękujemy Ci…
6. Za to, że jesteś ideałem i wzorem polskiej kobiety
Dziękujemy Ci…
7. Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny
Dziękujemy Ci…
8. Za to, że byłaś nam mocą zwycięstwa w walce o wolność
Dziękujemy Ci…
9. Za to, że czuwasz nad nami przez swoje święte obrazy w świątyniach i domach naszych
Dziękujemy Ci…
10. Za dar koronacji Twojego wizerunku
Dziękujemy Ci…
11. Za wszystkie łaski parafii i pielgrzymom wypraszane
Dziękujemy Ci…

8. Przeproszenia Boga

Matko Boża Łaskawa — Ucieczko grzeszników wzywająca nas do pokuty za grzechy — ucz nas przepraszać Boga.
1. Za to, że nie zawsze byliśmy wierni i posłuszni woli Jezusa Syna Twego.
Przepraszamy Cię Panie
2. Za to, że przez słabą wiarę i obojętność, często odchodziliśmy od Boga i Ewangelii.
Przepraszamy Cię Panie
3. Za grzechy pijaństwa, niezgody i rozwiązłości oraz zbrodnie wymierzone przeciw życiu.
Przepraszamy Cię Panie
4. Za to, żeśmy tak mało dbali o religijne wychowanie dzieci.
Przepraszamy Cię Panie
5. Za to, że byliśmy obojętni na szerzące się bezbożnictwo i zepsucie w naszym narodzie.
Przepraszamy Cię Panie
6. Za to, że złość, nienawiść, nieuczciwość często gnieździły się w naszych sercach, rodzinach i w życiu społecznym.
Przepraszamy Cię Panie

9. Prośby do Matki Bożej

O Maryjo, Matko Boża Łaskawa, która z taką czułością spoglądasz z tego cudownego obrazu na nas, z dziecięcą ufnością śpieszymy do twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w różnych naszych potrzebach:

1. Spraw, aby w dzisiejszym świecie szanowane były prawa człowieka i prawa narodów, by przez to umocnił się dobroczynny pokój.
Prosimy Cię o Łaskawa Pani.
2. Aby Ojciec św. cieszył się dobrym zdrowiem, błogosławieństwem Bożym i Twoją opieką w apostolskiej posłudze Kościołowi i światu.
Prosimy Cię…
3. Otaczaj opieką biskupów, kapłanów. Seminarium Duchowne i całą naszą diecezję.
Prosimy Cię…
4. Aby nasza Ojczyzna umacniała się ładem moralnym synów i córek swoich.
Prosimy Cię…
5. Daj zdrowe myślenie tym, którzy kierują państwem, aby szukali dobra narodu opartego na prawie Bożym.
Prosimy Cię…
6. O zgodę, miłość, trzeźwość w rodzinach i Ojczyźnie naszej.
Prosimy Cię…
7. O Twoją opiekę Matko dla Rodzin rozbitych, niszczonych przez niezgodę i pijaństwo.
Prosimy Cię…
8. Wypraszaj Bożą opiekę dla rodzin biednych i wielodzietnych.
Prosimy Cię…
9. O szczęśliwe rozwiązanie dla matek w stanie błogosławionym, o zdrowie matek i dzieci.
Prosimy Cię…
10. O potomstwo dla rodzin bezdzietnych.
Prosimy Cię…
11. O zdrowie dla chorych.
Prosimy Cię…
12. O błogosławieństwo Boże o Twoją opiekę dla Rodzin i parafii.
Prosimy Cię…
13. O Twoją opiekę dla dzieci i młodzieży.
Prosimy Cię…
14. O Twoją opiekę dla parafian przebywających z dala od rodzin, pracujących w delegacjach, za granicą.
Prosimy Cię…
16. O radość wieczną dla zmarłych parafian, dusz w czyśćcu cierpiących.
Prosimy Cię…
17. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i pielgrzymów.
Prosimy Cię…

(Podziękowania i prośby pisane przez czcicieli Matki Bożej)

10. Modlitwa ofiarowania Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Matko Niepokalana, całą ufność naszą pokładamy w potędze Twojego orędownictwa, w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca. Przyjmij to nasze poświęcenie Twemu Niepokalanemu Sercu. O przedobra Matko! Niech Serce Twoje stoi na straży serc naszych, niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i parafii. O Maryjo broń czystości obyczajów, osłaniaj młodzież i dzieci, pobudzaj rodziców do ofiarności, dzieci do posłuszeństwa i karności.

Ogniska rodzinne niech płoną prawdziwą pobożnością i trwałą miłością. Sercu Twemu polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym, na drogach życia błądzących, grzesznych, strzeż ich o Maryjo i bądź gwiazdą przewodnią dla sierot i ubogich. Z miłości dla Twego Serca chcemy spełnić wszystkie pragnienia Serca Jezusowego: żyć według przykazań Bożych, według nauki Chrystusa i Kościoła. Będziemy często dusze oczyszczać z grzechów i zasilać ją Chlebem Życia.

Pomóż nam Maryjo wykonać te postanowienia, przyjmij to poświęcenie nasze, wyproś łaski konieczne do uświęcenia życia osobistego i rodzinnego. Okaż się nam Matką i prowadź do Jezusa. Amen.

11. Pieśń Łaskawa, ja Twe dziecię…

Łaskawa, ja Twe dziecię,
O podaj mi Swą dłoń,
Niech przejdę po tym świecie,
Od grzechu Matko chroń

    Łaskawa ratuj nas,
    Bądź z nami w każdy czas
    Matko, Matko bądź z nami
    W każdy czas.

Łaskawa swoje oczy,
Ku dzieciom Twoim zniż
Gdy niemoc serce tłoczy,
Ty je pociągnij wzwyż.

    Łaskawa ratuj nas…

12. Przed tak wielkim Sakramentem

Przed tak wielkim Sakramentem…

13. Błogosławieństwo

14. Zasłonięcie Obrazu

Ty coś w Chmielniku tron sobie obrała
By nam pomagać w życia czas
Wierzymy Matko, żeś nas pokochała
I nie opuścisz nigdy nas.

    Byłaś nam źródłem wiary i męstwa
    Zawsze nas strzegłaś spojrzeniem Swym
    W mrokach cierpienia i w dniach zwycięstwa
    Tyś nam Królową my ludem Twym.

Naszą podziękę przyjąć chciej o Pani
Serca Ci niesiem pieśnią tą
Za łaski strumień tak hojnie rozlanej
Za macierzyńską miłość Twą

    Byłaś nam źródłem…