Pogrzeb

Przygotowanie do pogrzebu:

Pogrzeb chrześcijański nie jest sakramentem. Zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Jest to jednak obrzęd liturgiczny Kościoła, przez który chcemy pomóc zmarłej osobie w osiągnięciu życia wiecznego.

  1. Zgłaszając śmierć osoby i ustalając pogrzeb chrześcijański należy przedstawić w kancelarii parafialnej akt zgonu i poinformować o ostatnich sakramentach przyjętych przez zmarłego (spowiedź, Komunia św, namaszczenie).
  2. Jeśli zmarły jest spoza parafii należy okazać zezwolenie tamtejszego proboszcza na pochówek jego zmarłego parafianina.
  3. Chcąc pochować zmarłego w innej parafii należy również odebrać z naszej kancelarii odpowiednie zezwolenie.
  4. Należy skontaktować się z Kościelnym oraz Organistą celem poinformowania ich o pogrzebie.
  5. Uczestnicząc w pogrzebie staraj się pomóc zmarłemu przez modlitwę, spowiedź, przyjęcie Komunii świętej i powagę i skupienie podczas obrzędu.

Zachęcamy, aby modlić się przy trumnie z ciałem zmarłego w kaplicy lub w kościele.

Nasza pamięć o zmarłych:

Po pogrzebie starajmy się zapewnić zmarłym stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu. Może to być np.:

1.        Msza święta ( w 30 dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, w dniu imienin …)

2.        Msze gregoriańskie za zmarłego (30 Mszy św.) — w naszej parafii nie przyjmujemy, tylko odsylamy do innych kapłanów

3.        „Wypominki” w miesiącu listopadzie

4.        Zyskiwanie odpustów za zmarłych

5.        Troska o estetykę grobu na cmentarzu

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.