Małżeństwo

Przygotowanie do małżeństwa:

 1. Narzeczeni mający zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem.
 2. Bardzo prosimy, aby wizytę w kancelarii umawiać w niedzielę po Mszy Świętej, w celu uniknięcia kolejek.
 3. Zgłaszając się powinni dostarczyć następujące dokumenty:
  1. dowód tożsamości
  2. świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż trzy miesiące), jeśli chrzest był w innej parafii
  3. świadectwo bierzmowania (jeśli brak odpowiedniej adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu)
  4. świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński)
  5. świadectwa ocen z religii z ostatnich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
  6. zaświadczenie z USC o zawartym kontrakcie cywilnym, jeśli nie zawierają ślubu konkordatowego
 4. Na podstawie powyższych dokumentów zostaje spisany protokół przedślubny, a następnie wygłoszone są zapowiedzi. Narzeczony(a), który(a) nie jest z naszej parafii otrzymuje dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii, który po wygłoszeniu należy bezwarunkowo przynieść z powrotem do kancelarii.
 5. Przy ślubie konkordatowym, po spisaniu protokołu narzeczeni udają się do Urzędu Stanu Cywilnego i tam spisują dokument w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach o stanie wolnym obojga kandydatów („Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”), które następnie przynoszą do kancelarii parafialnej.
 6. Narzeczeni przystępują dwukrotnie do spowiedzi przedmałżeńskiej (pierwsza po spisaniu protokołu, druga spowiedź przed ślubem). Przystępując do spowiedzi należy zaznaczyć, że to spowiedź przedślubna. Mają także obowiązek uczestniczyć w kursie dla narzeczonych w Poradni Rodzinnej.
 7. Świadkowie ślubu przystępują do spowiedzi i komunii świętej na ślubie.
 8. Przed ślubem nowożeńcy powinni poinformować KościelnegoOrganistę o terminie ślubu i ustalić jego przebieg.
 9. W dniu ślubu świadkowie przed Mszą św. przychodzą do zakrystii, podpisują dokumenty i przynoszą obrączki oraz kartki potwierdzające spowiedź narzeczonych.
 10. Zazwyczaj sakrament małżeństwa zawiera się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Zawarcie sakramentu poza parafiami własnymi także jest możliwe po uprzednim uzyskaniu tzw. licencji.
 11. Osoby zameldowane w parafii, ale mieszkające stale za granicą, potrzebują zgody Proboszcza zamieszkania, na zawarcie małżeństwa.