Kalendarium parafii i miejscowości

XI/XII – powstanie wsi

1373 – prawdopodobne utworzenie parafii

1419 – wzmianka o proboszczu Mikołaju Laurinim, delegacie kapłanów okręgu tyczyńskiego i rzeszowskiego do biskupa przemyskiego. Występuje w czasie wizytacji biskupiej w 1421 r.

1425 – potwierdzenie lokacji wsi na prawie magdeburskim, gdy sołtysem jest Zbyszko.

1438 – akt powtórnej fundacji parafii dla wsi Chmielnik przez Jana Pileckiego

XVI w. – łacińska szkoła parafialna

1608 – zniszczenie wsi przez wojnę Łukasza Opalińskiego ze Stanisławem Stadnickim

1616 -hipotetyczny czas powstania wizerunku Matki Bożej Chmielnickiej namalowanej prawdopodobnie przez brata Szymona Hermanowicza bernardyna w klasztorze leżajskim

1624 oktawa Bożego Ciała – podczas tatarskiego najazdu Kantymira Murzy spalony został kościół i zabity proboszcz. Według tradycji miał ocaleć obraz patrona wsi św. Bartłomieja i Matki Bożej z Dzieciątkiem..

1632 – przybycie nowego proboszcza Ks. Macieja Drozdowicza i budowa drewnianego kościółka w miejscu spalonego

1634-1636 — budowa drewnianego kościoła na nowym miejscu, wskazanym przez właściciela wsi Mikołaja Kostkę, gdzie świątyni i cmentarzowi nie groziły wylewy rzek.

1646 – wzmianka o szczególnej czci obrazu Matki Bożej

1721 – informacja, że obraz Matki Bożej jest przyozdobiony koronami, wotami a przed nim odprawiane są specjalne nabożeństwa

8 maja 1742 — Położenie kamienia węgielnego pod budowę obecnego, murowanego kościoła

13 listopada 1755 – biskup Wacław Hieronim Sierakowski dokonuje konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła i Męczennika.

II poł. XVIII w. – stutomowa biblioteka parafialna z daru ks. Stanisława Wacławskiego.

1772 – Chmielnik wchodzi w skład ziem pierwszego rozbioru Polski przejętych przez Austrię

1782 – zniesienie osobistego poddaństwa wieśniaków

1784 – ustanowienie urzędu wójta

Około 1825 – założenie cmentarza używanego do dnia dzisiejszego.

1830 – głód, bieda, epidemia cholery

1847 –powstanie drugiego cmentarza „zakaźnego”

1848 – zniesienie poddaństwa chłopów

1885 – powstanie szkoły w drewnianym budynku

1891 – rozbudowa kościoła przez proboszcza ks. Franciszka Majchra, budowa plebanii oraz organistówki

1910 – budowa piętrowej murowanej szkoły na działce ks. Franciszka Majchra

Około 1920 – zakupienie nowych dzwonów w miejsce dawnych zarekwirowanych podczas I wojny światowej

1942 – ks. Jan Kuźniar zakłada Księgę Łask.

1943 – śmierć Jana Bałdy, Stefana Rudnickiego, Józefa Sitarza

18 września 1943 – pacyfikacja Chmielnika

1957-1958 – dobudowanie dwóch naw bocznych, zakrystii, kaplicy św. Antoniego, murów oporowych wokół wzniesienia kościelnego wraz kaplicą pogrzebową, dzwonnicą oraz monumentalnych schodów w miejscu organistówki.

1959 – nowa polichromia w kościele

1977 – rozpoczęcie kapitalnego remontu kościoła przeprowadzony przez ks. Władysława Rękasa

1981 – organmistrz, organista, mieszkający w Chmielniku Pan Stanisław Ziaja buduje nowe organy w miejsce dawnych barokowych

Początek lat 80’ – nowa polichromia w kościele, dzieło Stanisława Jakubczyka

1992 – budowa nowego domu parafialnego

1993 – utworzenie Domu Pomocy Społecznej

1996 – gruntowna konserwacja obrazu Matki Bożej Łaskawej

4 lutego 1997 – Ojciec Święty Jan Paweł II poświęca w Rzymie złote korony dla obrazu Matki Bożej Łaskawej

4 maja 1997 – koronacja obrazu Matki Bożej Łaskawej

1998 – budowa obecnej plebanii

2002 – przybycie do Chmielnika Sióstr Felicjanek, które prowadzą Dom Pomocy Społecznej im. Ojca Pio

2014 - poświęcenie nowego skrzydła DPS-u

2016 — ukończenie budowy i poświęcenie kaplicy na cmentarzu

2017 — poświęcenie nowego skrzydła Domu Parafialnego

 — poświęcenie kaplicy cmentarnej pw. Matki Bożej Bolesnej