Administratorzy parafii

Administratorem jest kapłan mianowany przez biskupa ordynariusza do zarządzania parafią, w trakcie wakatu lub trwałej przeszkody w sprawowaniu władzy przez proboszcza (choroba, wygnanie, śmierć).

 1. Trzciński (brak imienia) – koadiutor ks. Jana Wężyckiego, 1704 r.
 2. Ks. Kazimierz Nawrotowski 1728-129
 3. Ks. Konstanty Kościelski, mianowany 10.12. 1759
 4. O. Filip Przybylski, dominikanin — 24.04.1805 – 13.04.1806
 5. O. Innocenty Schelinger, bernardyn – 20.06.1825 - 20.11.1825
 6. Ks. Michał Korzekwa – 08.02.1871- 04.1871, później wikariusz w Mościskach
 7. Ks. Jan Dobrowolski, proboszcz Woli Rafałowskiej, administrator Chmielnika 22.04.1876 – 11.07.1876
 8. Ks. Szymon Dziedzic wikariusz od 01.03.1884 r.(przyszedł ze Świlczy), mianowany administratorem 16.11.1884, później wikariusz w Mościskach
 9. Ks. Jan Bielec, administrator 01.06.1938 – 08.09.1938, przeniesiony do Kramarzówki
 10.  Ks. Leon Pęcherek, administrator 15.09.1943 – 15.07.1944, później wikariusz w Rzeszowie – Fara
 11. Ks. Edward Dręga, administrator 14.07.1952-23.08.1955, przeniesiony do Bachórza
 12. Ks. Julian Pleśniak, administrator 11-23.08.1955 r.