Zapraszamy do naszego Sanktuarium!

Początki parafii Chmielnik sięgają roku 1373. Obraz Matki Bożej doznaje tutaj szczególnej czci od 1624 roku, kiedy to Tatarzy spalili kościół, a mimo to obraz się zachował. To wydarzenie uznano za cudowny znak. Lud zaczął w sposób szczególny przyzywać pomocy Maryi w różnych sytuacjach życiowych, a Ona nie pozostawiała próśb bez odpowiedzi.

Dziś na skroniach Maryi i jej Syna widać złote korony. To wyraz wdzięczności i ufności wiernych w łaskawość Pana, który przez ręce Matki i dziś udziela nam tego, czego nam potrzeba. Przyjdź i Ty z wiarą, a nie odejdziesz nie wysłuchany...

fot. Oleg Czyżowski

Kategoria: