Odpust Matki Bożej Łaskawej AD 2010

fot. Oleg Czyżowski

Kategoria: