Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej AD 2009

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
fot. Oleg Czyżowski

Kategoria: