Odpust Matki Bożej Łaskawej A.D. 2023

Gdy do naszej rzeczywistości zawita kwiecisty maj, gdy gromadzimy się w kościołach i przy kapliczkach naszych miast i wiosek by śpiewać Litanię Loretańską, oddajemy cześć Maryi Pannie między innymi w tytule Panny Łaskawej. Taki też tytuł, Pani Łaskawej, nosi łaskami słynący wizerunek w Chmielniku.

W połowie maja mieszkańcy Chmielnika cieszą się wielkim odpustem ku jej czci. Także w tym roku uroczyście obchodziliśmy ten wspaniały czas. Rozpoczęliśmy w piątek, 12 maja, od modlitwy za tych, których kochaliśmy, ale którzy odeszli już do wieczności. Bardzo licznie zgromadzeni modliliśmy się w kościele parafialnym w Mszy za wszystkich zmarłych parafian, by po niej udać się w procesji na cmentarz i prosić Boga o Miłosierdzie dla nich.

Drugi dzień odpustu to centralne uroczystości w parafii. Uroczyste Suma odpustowa odbyła się pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Krzysztofa Chudzio z Archidiecezji Przemyskiej. Wygłosił do nas słowo, zachęcające do przekazywania młodemu pokoleniu miłości do Matki Bożej oraz poprowadził procesję Eucharystyczną.

Wieczorem o 19:00 na ołtarzu polowym rozpoczął się koncert uwielbienia, z udziałem Michała Króla oraz naszej wspólnoty uwielbienia „Gratia”. Ten dzień zakończyliśmy wspólnym Apelem Jasnogórskim, poprowadzonym przez księdza proboszcza. Niedziela była czasem słuchania Słowa, które wygłosił dla nas przeor klasztoru oo. Dominikanów – o. Grzegorz Kluz OP. Mówił o wadze różańca i rozważania Słowa. Nasz odpust zakończyliśmy modlitwą zaczerpniętą ze wschodniej tradycji chrześcijańskiej – Akatstem ku czci Bogarodzicy, wykonanym przez nasz parafialny chór pod okiem pana organisty Michała Bieleckiego.

Dziękujemy Bogu za ten wspaniały czas, uwielbiamy go za dary, którymi nas obdarza i polecamy się naszej Królowej – Pani Łaskawej, aby dalej wypraszała nam potrzebne nam na co dzień łaski.

ks. Jakub Lorenc - wikariusz