Stan kryp pod kościołem przed rozpoczęciem prac konserwatorskich