Nowi ministranci 2020

Powiększyło się grono służących Panu w liturgii Kościoła. W czasie Mszy Świętej o godz. 16.00, 28 czerwca, sześciu Aspirantów po owiednim przygotowaniu przyjęło strój, obowiązki i godność ministrantów. 

W naszym kościele sanktuaryjnym jak i w każdym zgromadzeniu liturgicznym istnieje podział funkcji. Dlatego każdy winien czynić wszystko i „tylko to, co do niego należy z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych ” (KL 28). Ministrant wypełnia swa posług w iieniu zgromadzenia i dla własnego uswiecenia