Prymicje ks. Rafała

W wigilię Zesłania Ducha Świętego — 08 czerwca br., w rzeszowskiej katedrze miało miejsce niezwykle ważne, radosne i zarazem wzruszające wydarzenie. Jedynastu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie otrzymało święcenia prezbiteratu z rąk. ks. Bpa. Jana Wątroby. Wśród nich był jakże nam bliski ks. mgr Rafał Wesołowski.

Neoprezbiter związany jest z naszą parafią, ponieważ w tym roku odbywał tu praktykę diakońską. Dlatego też z wielką radością mogliśmy uczestniczyć w jego Mszy św. prymicyjnej, którą odprawił u nas w niedzielę 16 czerwca. Uroczysta suma odbyła się o godz. 11:15. W czasie tej Mszy św. homilię wygłosił proboszcz naszej parafii ks. mgr Mariusz Cymbała. Było to piękna chwila, dla wielu wzruszająca do łez. Ksiądz Rafał otrzymał życzenia od przedstawicieli naszej parafii a na koniec udzielił wszystkim prymicyjnego Błogosławieństwa. Jako kapłańskie motto ks. Neoprezbiter wybrał sobie słowa z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Pokażę wam, teraz drogę przewyższającą wszystkie inne: Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym”(1 Kor 12, 31; 13,2)”.

Życzymy ks. Rafałowi Błogosławieństwa i obfitości Bożych łask na jego kapłańskiej drodze, a także opieki Matki Bożej Łaskawej, którą tak umiłował.