Nowi ministranci

W niedzielę 5 maja br. na Mszy św. o godz. 16.00, odbyło się błogosławienie, a tym samym przyjęcie do grona ministrantów, czyli posługujących przy ołtarzu – dziewięciu chłopców, którzy poszerzyli tę chmielnicką wspólnotę młodych ludzi.
Eucharystii przewodniczył ks. Krzysztof Szot, a Słowo Boże wygłosił ks. Tadeusz Wołosz. Z racji rozpoczęcia XII Tygodnia Biblijnego, tematyką było Pismo Święte. Szczególnie podkreślane było znaczenie słów Pana Jezusa oraz umiejętność zastosowania życiowego.

Po kazaniu rozpoczął się obrzęd przyjęcia kandydatów do grona ministrantów, którzy mogą się cieszyć zaszczytną posługą przy ołtarzu Pańskim. Animator odpowiedzialny za tę grupę, który prawie rok przygotowywał ich do tej niecodziennej uroczystości, zwrócił się do kapłana o przyjęcie kandydatów do grona ministrantów chmielnickiej wspólnoty.
– Niech przystąpią ci, którzy mają być ustanowieni ministrantami – polecił i odczytywał imiona i nazwiska kandydatów, a oni potwierdzali swoją obecność.
– W imieniu tych chłopców proszę o dopuszczenie ich do służby liturgicznej oraz o udzielenie im błogosławieństwa Bożego – zwrócił się do księdza. Następnie złożone zostały przyrzeczenia ministranckie i błogosławieństwo nowych ministrantów przez Ks. Krzysztofa, który po tym akcie nałożył im pelerynki, znak posługi. Okres kandydacki rozpoczął kolejny chłopak, który na ten czas otrzymał błogosłąwieństwo Kościoła. Od tej pory dziewięciu nowych pomocników będzie mogło służyć Panu Jezusowi, kapłanom i wiernym nie tylko w Chmielniku.