Lutowy wieczór uwielbienia

Kolejny wieczór uwielbienia odbył się w naszym sanktuarium w piątek – 01 marca. Słowo Boże w tym dniu głosił ks. Tomasz Rusyn, moderator Ruchu Światło – Życie diecezji rzeszowskiej.

W naszej refleksji nad Dekalogiem, pochyliliśmy się nad piątym przykazaniem. Uświadomiliśmy sobie że życie pochodzi od Boga i jest święte. Mamy obowiązek troski o swoje życie i wychwalać Najwyższego za ten wspaniały dar. Czyniliśmy to w czasie naszej wspólnej modlitwy, która zgromadziła licznie parafian.