Wychowywać do pełni człowieczeństwa

„Wszystkim nam leży na sercu dobro osób, które kochamy, w szczególności naszych dzieci, dorastającej młodzieży i ludzi młodych. Wiemy bowiem, że od nich zależy przyszłość (…). Nie możemy zatem nie zatroszczyć się o wychowanie nowych pokoleń, o to, by potrafiły one odnaleźć się w życiu i rozróżniać dobro i zło, o ich zdrowie nie tylko fizyczne, lecz także moralne. Wychowanie jednak nigdy nie było rzeczą łatwą, a dziś, jak się wydaje, staje się coraz trudniejsze”(Papież Benedykt XVI).

 

Wsłuchując się w te słowa, trzeba docenić wkład, jaki podejmują nauczyciele, wychowawcy w dziele wychowania dzieci i młodzieży. Dlatego z okazji  V Tygodnia Wychowania, zgodnie z tradycją, 16 września br., do chmielnickiego sanktuarium przybyli nauczyciele, z terenu Gminy, na Eucharystię. Wspólnie z parafianami dziękowaliśmy  Panu Bogu za poświęcenie pedagogów oraz prosiliśmy o siły tak bardzo potrzebne, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Łaskawej. By niczym św. Jan Bosko troszczyli się o wszechstronny rozwój swoich wychowanków, przygotowując dzieci i młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym. Zebrani wysłuchali homili wygłoszonej przez naszego ks. Proboszcza – “ku pokrzepieniu serc”.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy udaliśmy się do Domu Rekolekcyjnego na skromny poczęstunek. Wszystkich uczestników wspólnego spotkania polecamy w modlitwie.

 

 

                                                                                                                                  ks. Krzysztof Szot