Ukończenie prac przy ociepleniu kaplicy cmentarnej

Jak każdy współczesny budynek, także kaplica cmentarna potrzebuje ocieplenia. Wykonała je firma z Kańczugi. Ozdobne elementy zostały zakupione w Matysówce, a farby, tynki dostarczyła firma z Rzeszowa. Całość prac była liczona na miesiąc, ale przedłuży się one i dopiero 16.11 br nastąpiło odebranie wykonania. Elewacja kaplicy pokryta tynkiem silikanowym prezentuje się wspaniale, będąc świadectwem wiary tutejszych ludzi i miejmy nadzieję pretrwa kolejne lata.

Pozostało jeszcze obłożyć cokół kamiennymi płytkami, ale ze względu na zbliżającą się zimę pozostawimy to bardziej sprzyjającej aurze.