Prace przy kaplicy cmentarnej

Sierpień 2015

Umocniono skarpy przy cmentarzu. Wykonano mapki geodezyjne w celu uzyskania pozwolenia na budowę, zamówiono ławki oraz projekt zagospadoarowania otoczenia.

Wrzesień 2015

Wykonano drogę dojazdową do kaplicy. Najpierw utwardzono grunt, następnie położono dwie warstwy asfaltu. Wewnątrz pojawiła się barierka przy schodach.

Październik 2015

Rozpoczęto ocieplenie zewnętrzne. Kaplica oprócz elewacji otrzyma dekoracyjne ornamenty. Rozpoczete procedury administracyjne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie kaplicy.

Zamontowano nagłośnienie.