Piesza pielgrzymka do Borku Starego

               Wzorem lat poprzednich na coroczny Odpust ku czci Matki Bożej Borkowskiej wyruszyła z Chmielnika VI Piesza Pielgrzymka Parafialna w liczbie 50 osób. Pątnicy wyruszyli z terytorium SP nr 3 w piątek, 14 sierpnia br. o godzinie 14.00, a więc w dniu wspomnienia męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego – Patrona tej placówki oświatowej. Tradycji zatem stało się zadość. Bowiem mieszkańcy tej części Chmielnika, dawni i obecni uczniowie tej szkoły lubią pielgrzymować do Borku Starego i czcić Maryję oraz św. Maksymiliana. Pani Bogusława Jaworska mocno zaangażowana w tę pielgrzymkę wręczyła wszystkim pątnikom: dzieciom, młodzieży i dorosłym już na początku – specjalne śpiewniki, które przygotowane na ten dzień, zawierające pieśni do św. Maksymiliana Marii Kolbego, by dodatkowo zaakcentować kult tego świętego męczennika obozu oświęcimskiego.

            W prowadzeniu różańca wspomagały mnie aktywne osoby z grona pielgrzymów, zaś w intonowaniu pieśni i śpiewie piosenek religijnych – Aneta Nurcek. Nie tylko zuchy i młodzi pątnicy, ale i starsi ze śpiewem i modlitwą na ustach wchodzili na teren sanktuarium Matki Bożej Borkowskiej – witani na placu odpustowym z ołtarza polowego przez o. Romana Bakalarza.

            Modlitewne przygotowanie do Mszy św. na rozpoczęcie Uroczystości Odpustowych w Borku Starym opiewało na wspólnej modlitwie różańcowej, korzystaniu ze spowiedzi i tradycyjnej procesji z figurą Maryi Zaśniętej z sanktuarium do ołtarza polowego.

            Uroczystej celebrze przewodniczył J.E. Ks. Bp Jan Wątroba, Biskup Rzeszowski, który też wygłosił kazanie odpustowe. Mówił o świętości, o cierpliwym wypracowywaniu jej w sobie i o pokorze. A tych wartości możemy uczyć się od Maryi Wniebowziętej i od św. Maksymiliana.

            O. Stanisław – kustosz sanktuarium maryjnego w Borku Starym wyraził radość i wdzięczność z przybycia Pasterza Diecezji Rzeszowskiej, wielu księży, sióstr zakonnych, które witał z wielkim szacunkiem akcentując Rok Życia Konsekrowanego i dużej liczby świeckich.

            Ważny był też czas na osobiste chwile modlitwy przed Cudownym Obrazem MB Borkowskiej. Wszyscy nasi chmielniccy pielgrzymi wracali do domu uśmiechnięci i zadowoleni ze spotkania z Maryją Wniebowziętą w ramach tegorocznego odpustu.

           

                                                                                                                                                                   ks. Krzysztof Hyziak