Zaproszenie do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zakupowym na realizację zadania pn.: Remont kościoła pw. Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku

Zapraszamy do składania ofert w prowadzonym postępowaniu zakupowym na realizację zadania pn.: Remont kościoła pw. Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku.

Postępowanie zakupowe prowadzone jest na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wydanego na podstawie § 13 Załącznika do Uchwały Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.