Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu zakupowym

Ogłaszamy informacje o prowadzeniu postepowania zakupowego na nabór wykonawcy do realizacji inwestycji „Remont elewacji nawy głónej nad dachgem naw bocznych”.